Wednesday, December 18, 2013

Nosto Gibon Volume-1

Bangladeshi Model meyeder Bra r penti onek patla hoy monehoy jeno tara kono seleder  dekhle khye felbe. Notun Sundorider Khala-Mija Nite asun. Norom Dudu khate kar na valo lage? Is ki koto sundor dudu jodi paitap tahole chustam r chudtam. r ki santi paitam. mojar kotha kaw ke bolte parbo na ki je valo hoto. mone koto asa akta Dhaka University er notun New Model Girl er dudu khabo r chudbo oh santi.  kintu tara seleder kase dake na, tara rajshahi te thakle bole amar Dhakar holl chai, r dinajpure thakle bole amar rajshahier mota holl chai. at ader bod ovvash. Dhaka University-er Notun

Here you can see the Model Picture Gallery, Desi Gorom Photo, Unseen Picture, Osam Photo Gallery, university's model screen photo, Oporup Sundorjo, Khasa Mal, Debi Ranir, Meye Manus uf etc.